bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Lubomia 7.11.2014 r

3/2014
(nr ref. postępowania)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego przeprowadzanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146) na zad.pn. "Budowa rzymskokatolickiego kościoła w Nowej Wsi w Gminie Lubomia wraz z zagospodarowaniem terenu".

Dnia 23.10.2014 r. o godz.13.00 w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym ul. Pałacowa 53; 44-373 Wodzisław Śląski - Kokoszyce woj. Śląskie Sala Reprezentacyjna odbyło się otwarcie ofert na zad.pn. "Budowa rzymskokatolickiego kościoła w Nowej Wsi w Gminie Lubomia wraz z zagospodarowaniem terenu". W przedmiotowym postępowaniu zostało złożone 5 ofert. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2. Oferta spełnia wymagania określone w SIWZ i uzyskała największą liczbę punktów (100).

Jest to oferta złożona przez firmę:

Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” sp. z o.o.

ul. Wodna 21
47-400 Racibórz

z ceną ofertową 4 047 780,15 zł.

termin realizacji zadania: do 30.6.2016 r.

W/w firmę zapraszam do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 19.11.2014 r. o godz. 13.00 do Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego ul. Pałacowa 53; 44-373 Wodzisław Śląski - Kokoszyce woj. Śląskie.

W wyniku poprawek oczywistych omyłek pisarskich - poniżej zbiorcze zestawienie ofert.

Nr oferty Nazwa oferenta Cena oferty Punktacja
1 Zakład Remontowo-Budowlany KAMPKA
Sp.j. D.G.Kampka

ul. Mikołowska 1
47-400 Racibórz
4 234 536,99 zł 96
2 Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” sp. z o.o.

ul. Wodna 21
47-400 Racibórz
4 047 780,15 zł 100
3 „WEMA” Kompleksowe Roboty Budowlane
i Wykończeniowe
Józef Moszek

ul. Młyńska 10
47-208 Pokrzywnica
3 955 205,11 zł odrzucona
4 Konsorcjum firm
Creative and Future sp.zo.o.
Mójcza 25
26-021 Dalczyce – lider
Creative Future
Mójcza 25
26-021 Dalczyce-partner
4 168 845,01 zł 97
5 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane
„ERBUD” sp.z o.o.
ul. Podmiejska 71
44-207 Rybnik
5 075 915,59 zł 78

Wszystkim Wykonawcom dziękuję za udział w postępowaniu.

Kierownik Zamawiającego
ks. dyr. Mariusz Pacwa

Do wiadomości:

 1. Zakład Remontowo-Budowlany KAMPKA
  Sp.j. D.G.Kampka
ul. Mikołowska 1
  47-400 Racibórz
 2. Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” sp. z o.o.
  ul. Wodna 21
  47-400 Racibórz
 3. „WEMA” Kompleksowe Roboty Budowlane i Wykończeniowe
  Józef Moszek
  ul. Młyńska 10
  47-208 Pokrzywnica
 4. Konsorcjum firm
  Creative and Future sp.zo.o.
  Mójcza 25
  26-021 Dalczyce – lider
  Creative Future
  Mójcza 25
  26-021 Dalczyce-partner
 5. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane
  „ERBUD” sp.z o.o.
  ul. Podmiejska 71
  44-207 Rybnik
Opublikował: Piotr Delawski
Publikacja dnia: 07.11.2014 10:22
Dokument oglądany razy: 596
Podlega Ustawie